Privacyverklaring Diagnose Positief BV – (www.adhdpositief.nl)

Diagnose Positief BV, initatiefnemer en eigenaar van het online platform www.adhdpositief.nl, gevestigd aan Meander 251, 6825 MC ?ARNHEM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en General Data Protection Regulation (GDPR).

Contactgegevens

Diagnose Positief BV | www.adhdpositief.nl, Meander 251, 6825 MC ARNHEM, Telefoon 026 3763450.

Bart Lukassen is de Functionaris Gegevensbescherming van Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl. Deze is te bereiken via bart@adhdpositief.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam?
 • Geslacht?
 • Bijzondere gegevens*
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Data die je zelf opgeeft via onze website met betrekking tot specifieke ADHD-gerelateerde interesses en onderwerpen (Dit type gegevens wordt gevraagd in de vorm van niet verplicht in te vullen velden).

* Zie volgende paragraaf ‘Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken’.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Diagnose Positief B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

 • Gegevens van bloggers/vloggers en leden van ADHDpositief met betrekking tot de specifieke ADHD of ADD diagnose en eventuele aanverwante diagnoses. ??

Diagnose Positief B.V. vraagt naar de gegevens van bloggers/vloggers en leden met als doel:

 • Het publiceren van content op het ADHDpositief platform
 • Het toewijzen van bepaalde onderwerpen aan bloggers/vloggers zodat zij hier content over kunnen maken
 • Het maken van content (geldt alleen voor bloggers en/of vloggers) i.v.m. het toewijzen van onderwerpen
 • Het cre?ren van herkenning bij de doelgroep van Diagnose Positief B.V. (aan de hand van welke diagnose adhd/add bij de betrokkene is gesteld en eventuele aanverwante diagnoses)

De specifieke ADHD of ADD diagnose en eventuele aanverwante diagnoses zijn op de volgende plekken binnen de ADHDpositief community zichtbaar:

 • Het persoonlijke profiel van een lid (alleen zichtbaar voor leden)
 • Bloggersprofiel (alleen voor bloggers)

De betrokkene geeft uitdrukkelijk toestemming aan Diagnose Positief B.V. om deze bijzondere gegevens te verwerken en te publiceren op www.adhdpositief.nl. De bijzondere gegevens die Diagnose Positief B.V. verwerkt, worden niet gedeeld met derden.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bart@adhdpositief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Diagnose Positief B.V. |?www.adhdpositief.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:?

 • Registratie als betrokkene bij de community van?www.adhdpositief.nl
 • Verzenden van nieuwsbrieven
 • Registratie van contactverzoeken
 • Lidmaatschap van de community
 • Verzenden van enqu?tes
 • Om met je in contact te kunnen treden om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Facturatie van producten en diensten
 • Het cre?ren van content in de vorm van blogs en/of vlogs
 • Het cre?ren van herkenning bij de doelgroep van Diagnose Positief B.V.

Delen van persoonsgegevens met derden

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge?nformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen. Lees hier meer informatie.

Google Analytics

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar -en door Google opgeslagen op- servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl heeft hier geen invloed op.

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl heeft Google geen toestemming gegeven om via Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe lang we gegevens bewaren

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Welke gegevens we bewaren en de termijnen die we daarbij hanteren, is vastgelegd in het verwerkingsregister. Wil je weten hoe dit voor jouw gegevens geregeld is, stuur dan een email naar?bart@adhdpositief.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door onze organisatie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bijhouden in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde organisatie te sturen.

Wil je gebruik maken van jouw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar?bart@adhdpositief.nl.

Geautomatiseerde besluitvorming

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma?s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl) tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via?bart@adhdpositief.nl.

Klachten

Diagnose Positief BV |?www.adhdpositief.nl wil je er tenslotte op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordt verstuurd

©2024 KLEO Template a premium and multipurpose theme from Seventh Queen

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?